Polski English Deutsch Český
0,00 zł
Strona głównaPolityka Prywatności
Zaloguj się

e-mail:

Hasło:

Ilość produktów w przechowalni: 0

Zobacz

Szybki kontakt
GG 71464571

wedkujtanio@gmail.com
  tel. 537 499 105

  Polityka Prywatności

                                                          POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. 
  Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego dostępnegp pod adresem www.wedkujtanio.pl.
  2
  . Właścicielem Sklepu Internetowego oraz administratorem danych osobowych klientów -osób fizycznych- użytkowników, których dane dotyczą jest firma: Przemysław Slaboń Sklep Wędkarski Wędkuj Tanio NIP: 7491840137 REGON: 160264798 tel. 537499105 E-Mail wedkujtanio@gmail.com zwana dalej Administratorem i b ędąca jednocześnie sprzedawcą.
  3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.Ue.L Nr.119 str1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informację o zidentifikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ( zwanej dalej Danymi Osobowymi). Możliwa do zidentyfikowana osoba fizyczna to osoba, którą mażna bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer indentyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określającą fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających jego Sklep Internetowy. 

                                                    § 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna


  1.Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi , którym ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zwanych dalej Klientami.
  2. Cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
  a) Rejestracja konta w Sklepie Internetowym w celu utworzenia indiwidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna - niezbędne do wykonywania umowy o świadczenie usługi Konta - art.6 ust.1 lit. b RODO.
  b) Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy sprzedaży - art.6 ust.1 lit. b RODO
  c) subskrypcja Newslettera w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane te dotyczą na wykonywanie umowy o świadczenie usługi Newsletter - art.6 ust.1 lit. b RODO
  3. Przy rejestracji konta dla usługi Newsletter w Sklepie Internetowym Klient podaje następujące dane:
  a) adres e-mail
  4. Przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje następujące dane:
  a) adres e-Mail
  b) dane adresowe: kod pocztowy, miejscowość,kraj,ulicę, numer domu/mieszkania
  c) imię i nazwisko
  d) numer telefonu
  5. Przedsiębiorcy podają dane powyższe oraz dodatkowo:
  a) Nazwa Firmy przedsiębiorcy
  b) Nip
  6. Przy korzystaniu z usługi newsletter Klient podaje dane:
  a) adres e-mail
  b) numer telefonu
  7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być również pobierane dodatkowe informacje  w tym adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewntrzny adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, czas dostepu, typ systemu operacyjnego.
  8.Od Klientów mogą być pobierane również dane nawigacyjne w tym informasje o linkach i odnośnikach w które zdecydują się kliknąć lib innych czynności wykonywanych w naszym Sklepie Internetowym - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes art.6 ust.1 lit. b RODO, umożliwiający korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną
  9. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą byc przetwarzane również, niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcionalności między innymi: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeśli roszczenia wynikaja ze sposobu w jaki Klient korzysta z uslug, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia w tym rozmiarow poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes art.6 ust.1 lit.b RODO, polegający na ustaleniu,dochodzeniu i egzekucji roszczeń w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  10. Dane osobowe zbierane przez Administratora są mu dobrowolnie podawane, w związku z zawieraniem umowami sprzedaży, czy także świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Kota Klienta, zaś w sytuacji składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

                                         § 2 Komu możemy przekazywać twoje dane  oraz jaki czas są przechowywane


  1.Katalog odbiorców Danych Osobowych  przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Dane Osobowe Klienta przekazymane są dostawcą usług z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług Administratora, którym przekazywane są Dane Osobowe w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności podlegają polecenia Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych - podmioty przetwarzające - lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania - Administratorzy
  a) Podmioty przetwarzające - Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora i są to między innymi dostawcy Hostingu lub usług teleinformatycznych, uslugi księgowe, dostarczający system do marketingu, system do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,systemy do analizacji skuteczności kampani marketingowych, firmy wykonujące kampanie marketingowe, firmy serwisujące oprogramowanie.
  b) Administratorzy - Administrator korzysta również z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na jego polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystywania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
  2. Lokalizacja - Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  a) W sytuacji gdy podstawą przechowywania danych osobowych jest przekazywana na to zgoda , dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora do chwili gdy zgoda zosstanie odwołana. Po jej odwołaniu dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone w obec niego. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
  b) W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, ile jest to niezbędne do wykonywania umowy. Po tym czasie dane osobowe przetwarzane są przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.  Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
  4. W sytuacji dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane w zależności od wyboru Klienta poniższym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych w Sklepie Internetowym produktów:
  a) InPost kurier, InPost paczkomaty Sp. z. o. o. z siedzibą w Krakowie świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych Paczkomaty.
  b) DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-823 ul. Osmańska 2 świadczącej usługi dostawy.
  c) Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-940 ul. Rodziny Hiszpańskich 8 świadczącej usługi dostawy.
  5. W przypadku gdy Klient Sklepu Internetowego wybierze płatność po przez system płatności Dotpay.pl  jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A z siedzibą w Krakowie (30-552) ul. Wielicka 72 wpisanej do rejestru przedsiębiorcow prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790
  6. Dane osobowe nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obslugi analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów oraz do administratowania Sklepu Internetowego.
  7. W przypadku gdy Klient wybierze usługę subskrypcji Newsletter, Administrator będzie wysyłał informacje na jego adres e-mail lub wiadomości SMS na jego telefon komórkowy zawierający informacje handlowe o promocjach, obniżkach, nowych produktach dostępnych w jego Sklepie Internetowym.
  8. W przypadku skierowania do Administratora żądania udostępnienia danych, udostepni on dane osobowe uprawnionym organom państwowym w szczególności jednostkom organizacyjnym: Prokuratura, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

                                                                        § 3 Pliki Cookies oraz adresy IP


  1.Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przedewszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dają możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Pliki te zapisywane są przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny z której pochodzą swój " czas wygaśnięcia" oraz indiwidualną losowo wybraną liczbę identyfikującom te pliki.
  2. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies
  a) Pliki Cookies sesyjne - po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z urządzenia Klientów
  b) Pliki Cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
  3. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
  a) uwierzytelnienia Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia mu sesji Klienta po zalogowaniu się w Koncie Klienta
  b) anoniwowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego
  4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) zbierania danych statycznych za pośrednictwen narzędzi analitycznych Gogle Analytics - administrator cookies zewnętrznego: Gogle Ins z siedzibą w USA
  b) prezentowania reklem serwisu Gogle AdSense - administrator cookies zewnętrznego: Gogle Ins z siedzibą w USA
  c) promowania Sklepu Internetowego w serwisie Facebook.com - administrator cookies wewnętrznych Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.
  5. Mechanizm plików cookies jest całkowicie bezpieczny dla urządzeń Klientów Sklepu Internetowego. Klient może samodzielnie i w każdym czsie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies określając warunki ich przechowywania i uzyskania dostępu przez plik Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień o których mowa Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie plików Cookies może wpłynąć na nie które funkcionalności dostępne w Sklepie Internetowym.
  6. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to jest numer przydzielany urządzeniu osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych i udoskolanianiu Sklepu Internetowego.
  7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych w Internecie a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

                                                     § Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą


  1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna art.7 ust.3 RODO
  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od chwili wycofania zgody
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa zasadniczo na przetwarzanie wykorzystywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem
  d) Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta Sklepu Internetowego, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcionalności które mogą być jedynie świadczone za zgodą.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - podstawa prawna art.21 RODO
  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w tym profilowanie jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes np. marketing produktów i usług, prowadzenia statystyki korzystania z poszczególnych funkcionalniści Sklepu Internetowego  oraz ułatwienie korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz badanie satysfakcji Klienta.
  b) Rezygnacja z otrzymywania wiadomości handlowych dotyczących produktów lub usług wyslana po przez e-mail będzie sprzeciwem Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w tym profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania dany osobowych, dane Klienta zostaną usuniete wobec przetwarzania których Klient wniósł ten sprzeciw.
  3. Prawo do usunięcia danych,prawo do bycia zapomnianym - podstawa prawna art.17 RODO
  a) Klient ma prawo do wysyłania żądania usunięcia wszystkich lub nie których danych osobowych
  b) Klient ma prawo do żądania usuniecia danych osobowych jeśli:
  - dane osobowa nie są już nie zbędne do celów w których zostały zebrane lub w których zostaały przetwarzane
  - Klient wycofał zgodę w zakresie w jakim dane Klienta były przetwarzane w oparciu o jego zgodę
  - wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach handlowych czy marketingowych
  - dane osobowe są przetwarzane nie zgodnie z prawem 
  - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega
  - dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa  informacyjnego
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofania zgody. Administrator może zachować niektóre dane osobowe w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania ich na mocy prawa Unii lub prawa Państwa członkowskiego któremu podlega.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna art.18 RODO
  a) Klient Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych. Zgłoszenie takiego żądania uniemożliwia korzystania z określonych funkcionalności lub z usług z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych tym żądaniem
  b) Klient Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystywania danych osobowych w następujących sytuacjach:
  - przy niezgodności swoich danych osobowych wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystywanie na czas potrzebny do sprawdzenia poprawności tych danych
  - gdy przetwarzanie danych jest nie zgodne z prawem a Klient nie żąda usunięcia ich lub ogranicza ich wykorzystywania
  - gdy dane osobowe Klienta przestałe być niezbędne do celów w kórych zostały zebrane lub wykorzystane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  - gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację, ochrony interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator przetwarzając dane klienta
  5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna art.15 RODO
  a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli tak to Klient ma prawo:
  - uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
  - uzyskać informację o celach przetwarzania i odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalenia tego okresu o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego o zródle danych o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską:
  - uzyskać kopię swoich danych osobowych
  6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna art.16 RODO
  a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania Klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora
  7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna art.20 RODO
  a) Klient ma prawo do otrzymania swoich danych, które dostarczył Administratorowi, a nastepnie przesłać je do innego wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Klient Sklepu Internetowego ma także prawo żądać by wskazane jego dane osobowe zostałe przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi o ile jest możliwe technicznie. W tej sytuacji Administrator prześle takie dane Klienta w formie pliku CSV, który jest formatem powszechnie używanym.
  8. W przypadku żądania przez Klienta spełnienia jego powyższych praw, Administrator ma prawo spełnić je lub odmówić mu, a uczyni to niezwłocznie.
  9. Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
  10. Klient ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej Administratora.
  11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

                                                                       § 5 Zabezpieczenie Danych Osobowych

  1. Admisistrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego i w tym celu:
  a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych
  b) stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłedo zapewnienia poufności, intergralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  c) zdolność do szybkiego przywrocenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  d) zapewnia Klientom Sklepu Internetowego bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania Danych Osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta stosując certyfikat SSL.
  2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych osobowych w tym także podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy należy zgłaszać Administratorowi po przez pocztę elektroniczną na e-mail: wedkujtanio@gmail.com

                                                                               § 6 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzaniu Danych Osobowych w tym RODO